ร่วมงานกับบริษัท
ตำแหน่ง วิศกรโยธา 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

2. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศกรโยธา

3. ความรู้ความสามารถ : มีความรู้ความสามารถด้านวิศกรรม / การเขียนแบบ / โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Auto Cad

สนใจยื่นหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเอง

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

เสาร์ 08.00 - 12.00 น.

หรือส่งหลักฐานการสมัครงานพร้อมรูปถ่าย ได้ที่

Email : tp.preecha@gmail.com

ติดต่อฝ่ายบุคคล Tel : 081-258-2626

ตำแหน่ง โฟร์แมน (ควบคุมงานก่อสร้าง) 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศ ชาย  อายุ 22 ปีขึ้นไป

2. ระดับการศึกษา : ปวช,ปวส

3. ความรู้ความสามารถ : มีความรู้ความสามารถด้สนงานก่อสราง

สนใจยื่นหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเอง

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

เสาร์ 08.00 - 12.00 น.

หรือส่งหลักฐานการสมัครงานพร้อมรูปถ่าย ได้ที่

Email : tp.preecha@gmail.com

ติดต่อฝ่ายบุคคล Tel : 081-258-2626